Cultuur is een brede overkoepelende uitdrukking die niet alleen de politieke, juridische, artistieke, taalkundige, sociale, economische en religieuze praktijken omvat, maar ook de gedeelde wijsheid, tradities, overtuigingen, kunst, waarden en vaardigheden van de mensen in die culturen. Omdat de geschiedenis van de mensheid extreem complex en multicultureel is geweest, is het onmogelijk om één cultuur te bestempelen als de wortel van alle verschillen tussen mensen. Verschillen in culturen hebben echter de neiging om overeenkomsten te produceren in sommige arena’s – zoals religie en kunst – en zorgen ervoor dat veel mensen ruzie maken over de definitie van cultuur.

Cultuur wordt door wetenschappers meestal gedefinieerd als een reeks normen die worden gedeeld door de mensen die zich identificeren als leden van een culturele groep. Leden van een culturele groep delen een aantal fundamentele overtuigingen en meningen, maar kunnen zich laten leiden door andere culturele elementen die hun overtuigingen en acties beïnvloeden. Sommige culturen beschouwen gender bijvoorbeeld als een fundamentele morele categorie, en andere niet, maar beide groepen delen bepaalde overtuigingen over de aard van de mens en over de plaats van vrouwen in de samenleving. De twee categorieën ‘mannen en vrouwen’ zijn de belangrijkste labels bij het definiëren van een cultuur, maar de verschillende culturele elementen kunnen ook politiek, intellectueel of moreel zijn.

Elke cultuur heeft de neiging om verschillende normen te waarderen en te respecteren. In de meeste samenlevingen functioneert de regering van een land volgens de wet die het van de vorige generaties heeft geërfd, en burgers hebben de neiging om de gebruikelijke normen te respecteren. Daarentegen hebben moderne westerse samenlevingen, met hun vrijheid van meningsuiting en andere wettelijke beperkingen, de neiging om individuele rechten boven culturele normen te stellen. Culturen en samenlevingen hebben verschillende perspectieven op zaken als armoede, geweld, sociale klasse, seksuele geaardheid, gezinsstructuur en gender.

De grenzen tussen culturen kunnen soms vaag zijn, zelfs tussen naties of regio’s binnen een land. Sommige sociale wetenschappers theoretiseren dat er niet zoiets als een cultuur bestaat omdat een enkele cultuur een onderverdeling of afgeleide van een andere kan zijn. In feite komen al onze ideeën over cultuur voort uit ons gedeelde erfgoed, dat we hebben geleerd en doorgegeven van onze ouders en grootouders.

Als we echter een cultuur willen meten, is een criterium waarover onderzoekers het eens zijn belangrijk, de omvang van de normen of overtuigingen. Mensen die in verschillende culturen leven, gaan bepaalde overtuigingen accepteren, aanhangen of afwijzen. Bovendien ontwikkelen en wijzigen mensen in verschillende culturen hun eigen set van normen, net zoals individuen dat doen. Dit betekent dat we een steekproef van autochtone Duitsers niet kunnen vragen om de mate van opvallendheid van de overtuigingen van een vegetariër voor een vleeseter te beoordelen, aangezien die overtuigingen zouden hebben gevarieerd afhankelijk van de achtergrond van het individu. Evenzo kan een Zuid-Afrikaans stammeisje netheid veel hoger waarderen dan een Noord-Amerikaans stadsgezin vanwege de rijkdom van laatstgenoemde, maar die waarde kan vervagen als haar opvoeding in de loop van de tijd verandert.

Een andere belangrijke dimensie van cultuur is haar geschiedenis, die niet alleen de evolutie van culturele normen door de tijd inhoudt, maar ook de handhaving van die normen in een samenleving. Mensen in verschillende culturele gemeenschappen hebben hun eigen tradities, waarvan sommige bekend staan ​​als de essentiële elementen van een cultuur. Deze elementen zijn over het algemeen niet onderhevig aan verandering, hoewel sociale krachten zoals veranderingen in economie, technologie en sociale attitudes ze kunnen beïnvloeden. Volgens het onderzoek van ethologen en antropologen blijven verschillende culturele kerncomponenten in de loop van de tijd gefixeerd, hoewel andere periodiek worden overgedragen om een ​​meer divers resultaat te produceren. Voorbeelden van culturele kernelementen zijn rolpatronen, normen met betrekking tot seksualiteit en traditionele waarden met betrekking tot eerlijkheid en spiritualiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.