Cultuur is in feite een overkoepelende uitdrukking die de traditionele normen en sociaal gedrag omvat die in alle menselijke samenlevingen worden waargenomen, en het algemene begrip, overtuigingen, kunst, wetenschappen, gebruiken, gedragingen, vaardigheden en houdingen van de mensen in die samenlevingen. De definitie is een beetje vaag, maar omvat in wezen alle aspecten van het leven die door de mensen in die samenlevingen worden waargenomen. Het omvat ook de overtuigingen en houdingen van elke groep die niet dezelfde cultuur deelt. Culturen kunnen dus worden vergeleken met een taal, die elk zijn eigen unieke reeks kenmerken en bepalende aspecten heeft. Door een bepaalde cultuur te bestuderen, kan men inzicht krijgen in de samenleving waarin deze is opgegroeid.

In het verleden werd de term cultuur vaak pejoratief gebruikt en werd het gezien als discriminerend voor andere etnische groepen of culturele groepen die als “lager” werden beschouwd dan de cultuur zelf. Met de opkomst van globalisering en immigratie is de definitie van een cultuur echter veel duidelijker geworden. Cultuur wordt nu gezien als een reeks waarden en praktijken die in de loop van de tijd zijn geëvolueerd door interactie met andere culturen, en die in de loop van de tijd is bepaald door individuele leden van een samenleving, zonder dat enige invloed van buitenaf nodig is.

Culturen zijn buitengewoon kleurrijk, waarbij de definitie afhankelijk is van met wie je praat. De cultuur van de een kan bestaan ​​uit zijn moedertaal en erfgoed, terwijl de cultuur van de ander gebaseerd is op het land waar hij geboren is. De twee hierboven genoemde culturen zouden waarschijnlijk drastisch verschillen op basis van ras. Zelfs binnen etnische groepen kan er een groot en gevarieerd verschil zijn in de cultuur van de leden.

Sommige culturen kunnen erg op elkaar lijken, waarbij vergelijkbaar gedrag wordt waargenomen in hun dagelijks leven. Er zijn voorbeelden zoals de Chinese cultuur, de Indiase cultuur, de Japanse cultuur, Saoedi-Arabië en Indonesië. Een heel ander voorbeeld is de cultuur van Zuid-Afrika. Hier zijn verschillende culturen te zien, zoals de Ghanese cultuur en de Nederlandse cultuur. De tradities van het voormalige Kaapstad, Oost-Afrika en de West-Kaap kunnen ook als twee verschillende culturen worden beschouwd. Vaker worden culturen gezien als het resultaat van de geschiedenis, waarbij een persoon in één cultuur is geboren en specifieke tradities van zijn ouders volgt.

Een belangrijk kenmerk van een cultuur is de sociale structuur. Verschillende culturen hebben verschillende genderrollen, gezinsstructuren, economische systemen en politieke systemen. De politieke systemen kunnen ook sterk verschillen tussen samenlevingen. Op deze manier kan een samenleving worden beschreven als een samenleving met een bepaalde cultuur als alle belangrijke aspecten van die cultuur in de samenleving te vinden zijn, of als een samenleving die helemaal geen cultuur heeft.

Culturele verschillen hebben een grote impact op de samenleving. Zo kunnen sommige soorten culturen geweld zien als de ideale vorm van relatie. Dit soort culturele verandering heeft geleid tot conflicten binnen verschillende samenlevingen. Een andere vorm van cultuur is ritueel, waar sprake is van vaste gedragspatronen, kunst, keuken en interactie. Rituelen hebben de neiging om per cultuur te verschillen. Binnen sommige samenlevingen zijn er nog steeds grote verschillen met betrekking tot bijvoorbeeld religieuze gebruiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.